LISTA DE TAREFAS pendentes 1º Bacharelato CULTURA AUDIOVISUAL . 1ª avaliación , mes de outubro

LISTA DE TAREFAS pendentes 1º Bacharelato CULTURA AUDIOVISUAL A y B
. 1ª avaliación , mes de outubro
  1. Exercicio 1- PUNTO , xa debería estar entregado , agora mesmo está fóra de prazo , falar comigo o luns 1º recreo para recuperalo.
  2. Exercicio 2 Logo OSOliño Films , TRES BOSQUEXOS , fotografía co móbil e súbeo ao blogue o martes 22 último día .
  3. Exercicio 3 presentación fotograf@s+ reinterpretación , último día martes 29
  4. PROXECTO , JAKE ás VIOLENCIAS MACHISTAS mércores 5 de novembro último día ( lembrar a importancia deste traballo para a nota , traelo impreso DIN A 3 despois de falar comigo no prazo dunha semana para expoñelo)
  5. Traballo optátivo , videotutorial apps edición (vídeo - fotografía) suma nota 0-2 puntos
A puntualidade premiarase , do mesmo xeito que se baixará a nota se non entregamos no prazo acordado un 15 % pasada unha semana máximo e se non nos preocupamos de entregalo podemos suspender . BLOGS C A BACH B

Abal Pereiro, Brais
Acuña Fernández, Martina
Aga Kounkour, Zaineb
Currás Davila, Darian
del Río Martínez, Iciar
García Domínguez, Ileana
González Covelo, Iván
González García, Lucas
Loveira Nores, Lara
Malvido Pena, Carmen María
Miranda García, Braya María
Nogueira Piñeiro, Alba
Núñez Tomé, Antia
Rodríguez Nogueira, Uxía
Santomé Fervenza, Irma
Vázquez Blanco, André
Vilariño González, Carla
Abal Pereiro, Brais
Acuña Fernández, Martina

BLOGS C A BACH A 

Comentarios

Publicacións populares