MIENTRAS DURE LA GUERRA


  • EXERCICIO (entregar martes 18)

GUIÓN PARA O COMENTARIO desta ESCENA ( entrada no blogue , podcast, pdf ou vídeo ) Identifica e comenta :
  1. Argumento básico e sinopse argumental.
  2. Elementos sonoros: música, efectos sonoros.
  3. Planos: escala, angulación , movementos de cámara, movemento interno de actores e acción.
  4. Montaxe: tratamento do tempo narrativo, ritmo, transicións.
  5. Iluminación e cor.
  6. Espazos, decorados..
  7. Estética narrativa: realismo, fantasía, expresionismo, surrealismo, simbolismo.
  8. Actores: estilo interpretativo, estereotipo

Comentarios

Publicacións populares