EXERCICIOS PARA ENTREGAR 2 BACH. 1 AVALIACIÓN

EXERCICIOS PARA ENTREGAR OCTUBRE- 25 de NOVEMBRO
  • Paredoilas ( 4 FOTOS MÍNIMO) entregado
  • PDF/PDF Fotógrafos ( 4 FOTOS MÍNIMO) entregado
  • Poesía Visual , “JAKE” ás VIOLENCIAS MACHISTAS ( 4 FOTOS MÍNIMO) UNHA IMPRESA E MONTADA EN CARTOLINA Data de entrega límite 25 de Novembro.
  • Exercicio  " estereotipos de xénero " .realizarase  nunha presentación en PDF ou en word , tres exemplos comentados e reinterpretación, ver ligazón https://somoscinenomorrazo.blogspot.com/2019/11/exercicio-sobre-os-estereotipos-de.html Data de entrega límite 27 de Novembro.
  • Lectura da Imaxe ( 2 EXERCICIOS ) data límite 25 de novembro
  • PARA SUBIR NOTA :PLANO SECUENCIA, TITORIAL, VIDEOCLIP ( de 0,5 a 2) límite de entrega 9 de decembro
  • ENTREGAR no EXAME os APUNTAMENTOS .
  • Montaxe filmora 9 decembro (deixo o luns 2 decembro, traer planos )
  • Anuncio INSTITUCIONAL ou de ONG (PENDENTE EXPLICACIÓN )
No DRIVE deben estar os exercicios coa súa etiqueta , identificados por tarefas .

Comentarios

Publicacións populares